Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

KSEP - KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, KOBİ’lere yönelik temel stratejileri belirlemek, mevcut politika ve programların kapsamını değerlendirerek gerekli ve öncelikli faaliyetleri detaylı bir şekilde ortaya koymak, arzu edilen hedeflere ulaşma yolunda taraflara düşen görevleri açık bir şekilde ifade etmek ve gerekli eylem ve projeler demetini oluşturmak amacıyla orta vadeli bir strateji dokümanı olarak Yüksek Planlama Kurulu’nun 10.11.2003 tarih ve 2003/57 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

İlk eylem planının ardından “2007-2009” eylem planı kabul edilmiş ve sonrasında ise “2011-2013” eylem planı çalışmaları yürütülmüştür. KOSGEB Sekretaryasında yürütülen  çalışmalara KOBİ Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürlüğü katılım sağlamakta ve KOBİ Stratejisi ve Eylem Planında yer alan eylemlerle ilgili yapılan Ön Değerlendirme Kurulu ve Yönlendirme Kurulu toplantılarına katılım sağlayarak eylemlerle ilgili ilerlemeleri KOSGEB’e iletmektedir.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA