Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

UMEM - Beceri 10


Birliğimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve İŞKUR işbirliğinde uygulamaya konulan UMEM Beceri’10 (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri) projesi ile iş dünyasının en önemli sorunu olan nitelikli eleman bulamama problemine çözüm bulunması, aynı zamanda işsizlere meslek kursları vasıtasıyla meslek edindirerek, istihdam edilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje, Türkiye’de bu zamana kadar hayata geçirilen en büyük kamu-özel sektör-üniversite işbirliğinde uygulanan meslek edindirme projesidir.

Proje ile;

• Firmaların ihtiyaç duyduğu alanlarda kurslar açılmakta, işsizler bu kurslarda meslek edinmekte,
• İşsizler, 81 ilde donanımları yenilenen okullarda en son teknoloji ile eğitim görmekte,
• Firmalar, bu kurslarda yetişen elemanları istihdam etmekle, hem nitelikli elemanlara kavuşacak hem de sağlanan teşviklerden yararlanmaktadır.

Bugüne kadar neler yapıldı?

- Proje kapsamında 81 ilde, seçilen 140 meslek lisesine yaklaşık 90 milyon TL’lik makine teçhizat yatırımı yapılmıştır.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 4 bine yakın meslek öğretmenine yeni teknolojilere yönelik eğitimler verilmiştir.

- Birliğimiz ve TOBB ETÜ işbirliğinde Türkiye’nin istihdamının yüzde 80’ini oluşturan 19 ilde işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılmıştır. Bu doğrultuda, firmaların elemanlarına ilişkin ihtiyaçları ve işgücü-stajyer talepleri tespit edilmiştir.

Firmalardan alınan işgücü ihtiyaçları doğrultusunda işsizlerin eğitim gördüğü meslek kursları açılmaktadır. Kurslar, teorik ve işbaşı (staj) eğitim olmak üzere en fazla 6 ay sürmektedir. Kurslara başvuran kursiyerler, ilk etapta okullarda veya işletmeler bünyesinde verilen teorik eğitimlere katılmaktadırlar.

Teorik eğitimlerinden başarılı olan kursiyerler ise, oda üyesi firmalarda stajlarına (işbaşı eğitim) devam etmektedirler. Stajlarını başarıyla tamamlayan kursiyerler ise, UMEM projesi kapsamında başarılı kabul edilerek, ihtiyaç sahibi firmalar tarafından istihdam edilmektedirler.

Teorik eğitim boyunca kursiyerlere günlük 20 TL, staj süresince ise 25 TL ödenmektedir. Aynı zamanda kursiyerler İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası’ndan ve Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilmektedirler.

Proje kapsamındaki teşvikler:

Bu kurslarda yetişmiş kişilerin istihdamı durumunda firmalara sağlanacak teşvikler ise aşağıdadır:
 
• 18-29 yaş arası erkekler ve yaştan bağımsız kadınlar için 42 ay süreyle,
• 30 yaş üzerindeki erkekler için 30 ay süreyle Sigorta Primi İşveren Payı ödemeleri kamu kaynaklarından karşılanmaktadır.

Projenin firmalar açısından faydaları:

Firmalar;
• Eğitim müfredatı konusunda görüş bildirebilir,
• Mülakatlar yapılırken, meslek kursuna katılacak kişileri seçebilir,
• Eğitimleri, firma bünyesinde verebilir,
• Eğitimlere, ustaları ve ustabaşlarını gönderebilir,
• Kurslar sırasında, kursiyerleri ziyaret edebilir.

“2011 yılında sadece sanayi alanında açılan UMEM Beceri’10 projesi kursları, 2012 yılının Mayıs ayında taraflarca imzalanan protokolle hizmet ve tarım sektörlerine genişletilmiştir.”

Bu kapsamda sektör ayırımı yapılmaksızın firmaların işgücü talepleri karşılanabilmektedir.

İş arayanlar www.beceri10.org.tr adresinden illerinde açılan kurslara başvuru yapabilmekte ve illerinde daha sonra açılacak diğer kurslar için ön başvuru yapabilmektedir.

İşverenler ise ihtiyaç duydukları eleman taleplerini illerinde bulunan Odalara ya da www.beceri10.org.tr adresine bildirebilmektedir.

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA