GELİŞTİRME/DENETLEME ZİYARETİ SÜRECİ DEĞERLENDİRME FORMU
   

Bu çalışmamızın amacı, Birliğimiz Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında gerçekleşen geliştirme/denetim ziyareti programına ve verilen danışmanlık(eğitim) hizmetine ilişkin düşüncelerin, önerilerin tespit edilmesine ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine ve dolayısıyla daha sonra Birliğimiz tarafından sağlanacak eğitim faaliyetlerinin verimliliğinin arttırılmasına yöneliktir.

Bu çalışmaya yapacağınız katkı ve ayıracağınız zaman için teşekkür ederiz.
 
GELİŞTİRME / DENETLEME ZİYARETİ
   
Oda/Borsa Adı
Ziyaret Tarihi
Türk Loydu Denetçisi/Denetçileri
   
Bu bölümde geliştirme/denetim ziyaretinin uygulanma sürecine ilişkin maddeler yer almaktadır.
Her bir maddede size uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.
   
GELİŞTİRME/DENETİM ZİYARETİ PLANLANMASI
Geliştime/Denetim Ziyaretinin Süresi
Geliştime/Denetim Ziyaretinin düzenlendiği tarih (zamanlaması)
Geliştime/Denetim Ziyaretinin amacına uygunluğu
Geliştirme/Denetim Ziyaretinin yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılabilmesi açısından uygunluğu
   
Bu bölümde geliştirme/denetim ziyareti sürecinde bulunan denetçilere ilişkin maddeler yer almaktadır.
Her bir maddede size uygun gelen seçeneği işaretleyiniz .
   
B. TÜRK LOYDU VAKFI DENETÇİSİ
ADI/ SOYADI:
Konuya hâkimiyeti (alanında yeterli bilgi birikimine sahip olması)
Zamanı etkin ve verimli bir şekilde kullanması
Standard maddelerinin gerekliliklerini açık, anlaşılır anlatabilmesi
Motivasyonu sağlaması ve iletişim kurma becerileri
Gerektiğinde konunun daha etkili anlaşılmasının sağlanması için oda/borsalara yönelik örnekler verebilmesi
Oda/Borsanın gelişmeye açık yönleri ve nasıl geliştirilebileceği hakkında yeterli bilgilendirme yapabilmesi
   
Görüş ve Öneriler