Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu

29/06/2010 tarihli ve 27626 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” gereği Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda “Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu” kurulmuş olup Birliğimiz, diğer ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile birlikte söz konusu Kurulda daimi üye olarak yer almaktadır.

 

Kurul, uygulamada ortaya çıkan sorunların, ihtiyaçların, mevcut veya olabilecek talep ve önerilerin görüşülerek, bu sorunlara yerinde çözüm önerilerinin üretilebilmesini, bu öneri ve değerlendirmelerin konuyla ilgili düzenleme yapma yetkisine sahip olan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na sunulabilmesini teminen kurulmuştur.

 

Söz konusu Kurulda,

  • Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmayacak ürünler,
  • İndirimli Teminat uygulamasındaki oranlar,
  • Sektör veya ürün bazında döviz kullanım oranları,
  • Dahide İşleme İzin Belgesi süreleri,
  • Sektör veya ürün bazında eşdeğer eşya kullanımı,
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Tecil-Terkin Sistemi çerçevesinde Yurtiçi alımları

yada Kurul Başkanı tarafından belirlenecek diğer konular hakkında istişari nitelikte görüş ve öneriler gündeme alınmaktadır.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA