Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mevzuat ve Dökümanlar

Mevzuat
---------------------------------------------------

» TC Anayasası

» TOBB Mevzuatı

» EUROCHAMBRES İç Tüzüğü
» EUROCHAMBRES Statüsü
» Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) İç Tüzüğü
» Ekonomik ve Sosyal Konsey Kanunu

» Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı: 2014-2015 plan- I.Aşama
» Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı: 2015-2019 plan- II.Aşama
» Avrupa Birliği İletişim strateji: EU communication strategy
» Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi: EU strategy

» AB İlerleme Raporu 2014 (İngilizce)

 

AB İlerleme Raporu ve Genişleme stratejisi belgesi 2013
--------------------------------------------------------

» Türkiye tarafından hazırlanan 2013 yılı İlerleme Raporu Yapılan çalışmalar ve Kaydedilen İlerlemeler
» AB İlerleme Raporu 2013
» AB Genişleme Strateji Belgesi 2013

 

AB İlerleme Raporu ve Sonuç Belgesi 2012
------------------------------------------------------

» AB İlerleme Raporu 2012
» Turkey Conclusions 2012


TC AB Bakanlığı İlerleme Raporu

------------------------------------------------------

» Türkiye Tarafından Hazırlanan 2012 İlerleme raporu

 

 

AB İlerleme Raporu ve Strateji Belgesi 2011
------------------------------------------------------

» 2011 İlerleme Raporu - Türkçe
» Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar
» AB İlerleme Raporu
» Strateji Belgesi
» Turkey Conclusion


Dokümanlar
------------------------------------------------------

 

» Katılm Öncesi AB’den Sağlanacak Fonların Yönetimine İlişkin Başbakanlık Genelgesi

» Türkiye’den kısa süreli Schengen vizesi başvurusu yapan başvuru sahipleri tarafından teslim edilecek belgelerin listesi

» Sanayi Strateji Belgesi (2011-2014)
» Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı

 

 

AB’ye Katılım Müzakereleri Tarama Raporları
------------------------------------------------------

 

- Tarama Raporu - Chapter 1 - Free Movement of Goods.pdf

- Tarama Raporu - Chapter 3 - Right of establishment and freedom to provide services.pdf

- Tarama Raporu - Başlık 4 - Sermayenin Serbest Dolaşımı (İNG) (50KB)

- Tarama Raporu - Başlık 5 - Kamu Alımları (İNG) (52KB)

- Tarama Raporu-Başlık 6- Şirketler Hukuku

- Tarama Raporu - Başlık 7 - Fikri Mülkiyet Hukuku (İNG) (62KB)

- Tarama Raporu - Başlık 8 - Rekabet Politikası (İNG) (60KB)

- Tarama Raporu-Başlık 9- Mali Hizmetler

- Tarama Raporu - 11. Fasıl - Tarım ve Kırsal Kalkınma (TÜRKÇE).pdf

- Tarama Raporu - Başlık 11 - Tarım ve Kırsal Kalkınma (İNG) (92KB)

- Tarama Raporu - 12. Fasıl- Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası (TÜRKÇE).pdf

- Tarama Raporu-Başlık 12- Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

- Tarama Raporu - Chapter 15 - Energy.pdf

- Tarama Raporu - Başlık 16 - Vergilendirme (İNG) (72KB)

- Tarama Raporu - Başlık 17 - Ekonomik ve Parasal Politika (İNG) (54KB)

- Tarama Raporu - Başlık 18 - İstatistik (İNG) (58KB)

- Tarama Raporu - Başlık 19 -Sosyal Politika ve İstihdam (İNG) (116KB)

- Tarama Raporu - Başlık 20 - İşletme ve Sanayi Politikası (İNG) (32KB)

- Tarama Raporu - Başlık 21 - Trans Avrupa Ağları (İNG) (33KB)

- Tarama Raporu - Başlık 25 - Bilim ve Araştırma (İNG) (36KB)

- Tarama Raporu - Başlık 26 - Eğitim ve Kültür (İNG) (38KB)

- Tarama Raporu - Chapter 27 - Environment.pdf

- Tarama Raporu-Başlık 28- Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

- Tarama Raporu - Başlık 29 - Gümrük Birliği (İNG) (54KB)

- Tarama Raporu - Başlık 32 - Mali Kontrol (İNG) (38KB)

- - AB Müktesabat Başlıkları şunlardır

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA