Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB - Mesleki Eğitim Kurulu
TOBB Mesleki Eğitim Kurulu, 64. Genel Kurul hararı doğrultusunda, 2009 yılında kurulmuştur. Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşan 9 kişilik bir Kuruldur. Mesleki eğitime ilişkin konuları incelemek ve sonuçlarını Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir. Üyeleri ve Kuruldaki görevleri, aşağıda sunulmuştur:

 

 

İsim ve Kuruldaki Görev

Oda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurulun ilk toplantısında, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, mesleki eğitimin ne olduğu ve mesleki yeterlilikler konusunda Kurul üyelerine bir sunum yapmıştır. Toplantının devamında da Birliğimiz temsilcisi tarafından Kurul üyelerine Birliğimizin mesleki eğitime ilişkin faaliyetlerini konu alan bir sunum yapılmıştır.

 

Söz konusu sunumlara ulaşmak için:

 

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme Ulusal Mesleki Yeterlikler Sistemi 


TOBB Mesleki Eğitim

 

Kurulun ikinci toplantısında, Birliğimizin mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri ve projeleri daha detaylı biçimde üyelerle paylaşılmış ve görüşleri anılmıştır.
Son toplantısında ise, Birliğimiz ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve TOBB ETÜ tarafından imzalanan işbirliği protokolü ile faaliyete geçen “Beceri’10 - Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri” projesi hakkında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) temsilcisi tarafından bir sunum yapılmıştır.

 

Söz konusu sunuma ulaşmak için:


BECERİ’10: Beceri Kazandırma ve İş Edindirme Seferberliği Sunuş

 

Bu toplantıda ayrıca, mesleki eğitim konusunda AB ülkelerinin sistemlerinin incelenmesi ve Kurul üyelerinin temsil ettiği iller için rekabet analizlerinin hazırlanmasına karar verilmiştir.

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA